کدخبر: 436 دوشنبه، 24 خرداد 1400 - 13:21 436 پرینت خبر

جهانگیری آیین‌نامه اجرایی قانون تعاونی کردن تولید را ابلاغ کرد

image

معاون اول رییس جمهوری آیین‌نامه اجرایی قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی را ابلاغ کرد.

به گزارش روشنای راه، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هدف ایجاد و حمایت از شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، آیین‌نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی را تصویب کرد.

ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و کاهش احتمال زیان تولید، ساماندهی فرآیند تولید و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی، تخصیص هدفمند منابع به بخش کشاورزی روستایی در جهت تحقق خود کفایی، حمایت از ساخت زیربناها و رویکرد حمایتی و تشویقی در حوزه آب‌های کشاورزی، از مهمترین دلایل تصویب آین آیین‌نامه بشمار می‌روند.

براساس این آیین‌نامه، وزارت جهادکشاورزی مجاز است با رعایت حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی، در مناطقی که براساس موافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضی کشاورزی متعلق به اعضای شرکت تعاونی تولید روستایی و سایر کشاورزان و نتایج مطالعات امکانسنجی، مناسب تشخیص داده می‌شود، برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه‌ شدن اراضی را اجرایی کند.

این برنامه مشتمل بر مجموعه‌ای از اقدامات فنی و اجرایی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی به منظور بهره‌برداری جمعی و گروهی از منابع، عوامل تولید و اعمال مدیریت یکپارچه آب و کشاورزی در قالب ساز وکارهای مشارکتی و با هدف تسهیم منافع به نسبت منابع، کار، سرمایه و یکپارچه شدن قطعات اراضی در حوزه عمل شرکت تعاونی تولید روستایی به اجرا در می‌آید.

وزارتخانه مذکور موظف است به منظور بهره‌برداری مناسب از منابع آب و خاک و افزایش بهره‌وری، برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی را در قالب حمایت از تشکیل، توسعه و پایداری شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و استقرار و توانمندسازی این شرکت‌ها به اجرا درآورد.

علاوه بر این، شرکت تعاونی تولید روستایی می‌تواند راساً بر حسب ضرورت و با موافقت کشاورزان، عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی را در تمام یا قسمتی از اراضی آنان انجام دهد و یا اجرای تمام یا قسمتی از برنامه را با موافقت اعضای ذینفع، تحت نظارت خود به گروهی از اعضا و یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. همچنین شرکت می‌تواند در صورت لزوم اراضی اشخاصی را که عضو شرکت نیستند، اما اراضی آنان در حوزه عمل شرکت قرار دارد، برای اجرای فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی خریداری و یا اجاره کند.

وزارت نیرو هم موظف است به منظور ارتقای کارایی و بهره‌وری آب کشاورزی، اعمال مدیریت صحیح در جهت استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و تحقق مدیریت مشارکتی آب کشاورزی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، اقداماتی را در اجرا کند.

 تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری، زهکشی و منابع آب زیرزمینی در چارچوب الگوی کشت منطقه تا سقف پروانه بهره‌برداری و واگذاری وظایف مدیریت توزیع، بهره‌برداری، نگهداری و حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تأسیسات و شبکه‌های آبیاری، زهکشی و جمع‌آوری هزینه‌ها و نیز سایر وظایف تصدی‌گری به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی مشروط به وجود توانمندی‌ها و ظرفیت‌های لازم مورد تایید وزارت نیرو در این شرکت‌ها در چارچوب مقررات موجود از جمله اقدامات وزارت نیرو در این زمینه عنوان شده است.

رفع نواقص و بهسازی شبکه‌های آبیاری و نصب سیستم‌های کنترل و اندازه‌گیری به منظور تحویل حجمی آب در منابع آب سطحی، کنترل و نظارت بر فرآیند تجهیز چاه‌های کشاورزی به ابزار اندازه‌گیری، تعیین نحوه استفاده و برداشت منابع آب با توجه به ضوابط موجود از دیگر اقداماتی است که وزارت نیرو باید برای ارتقای بهره وری آب کشاورزی در دستور کار قرار دهد.

همچنین شرکت‌های تعاونی تولید روستایی موظف به رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب براساس مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و سیاست‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی برای آن منطقه تا سقف پروانه بهره‌برداری آب صادره توسط وزارت نیرو می‌باشند.

شرکت‌های تعاونی تولید روستایی می‌توانند درچارچوب قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تأسیس اتحادیه‌های تعاونی تولید روستایی مبادرت کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا

آخرین اخبار
یادداشت
بیمه ملت
پایگاه خبری شهروندالبرز
پایگاه خبری نوژان نیوز
مؤلف نیوز
پایگاه خبری ویدانیوز