پایگاه خبری روشنای راه

www.roshanayrah.ir

 

پایگاه خبری روشنای راه در تلاش است، آخرین اخبار از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت برخط در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

Roshnay Rah news site is trying to provide the latest news of the most important events of Iran and the world to its audience online.

 

این مجموعه، به شماره مجوز ثبت شده 87648 در سامانه جامع رسانه های کشور از اسفند ماه سال 1399 فعالیت خود را در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و در چارچوب قانون مطبوعات، در جهت امر خطیر اطلاع رسانی قدم برداشته است.

This news site, under the registered license number 87648 in the country`s comprehensive media system, has been active in the social, economic, cultural, and artistic fields since March 2021, and within the framework of the press law, it has taken steps towards the serious matter of information.

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمود عزیزی

Concessionaire and responsible manager: Mahmood Azizi

 

زیر نظر شورای سردبیری

Under the supervision of the Editorial Board