کدخبر: 17 سه‌شنبه، 11 آذر 1399 - 13:22 17 پرینت خبر
اکبر سلیم نژاد، رئیس شورای اسلامی شهر کرج:

امیدواریم دوره کنونی مجلس در جهت تحقق «مدیریت یکپارچه شهری» گام های خوبی بردارد

image

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه امیدواریم دوره کنونی مجلس در جهت تحقق «مدیریت یکپارچه شهری» گام های خوبی بردارد، گفت: سرمایه اعتماد مردم که به حق یک امانت الهی است بر دوش نمایندگان اصلح مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

به گزارش روشنای راه، اکبر سلیم نژاد ضمن تبریک به مناسبت  فرارسیدن دهم آذر روز مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین پل ارتباطی قانونی مردم با حکومت اسلامی و بی‌شک مهم‌ترین رکن اساسی دموکراسی و جامعه مدنی و نمود عینی تصمیم‌گیری مردم در تعیین سرنوشت خود است.

وی تعامل نمایندگان مجلس با اعضای شوراهای اسلامی شهر و فعالان مدیریت شهری را راهگشای مشکلات شهری به ویژه در کلانشهرها و مراکز استانها که درگیر مسائل و چالش های عدیده ای هستند، عنوان کرد و افزود: مجلـس شـورای اسـلامی علاوه بر موضوع قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن، نهـاد ناظـر  انتخابـات شــوراها است و ایــن نقش، اهمیت ارتباطـ تنگاتنگ میــان ایـن دو نهـاد مردمـی را بیـشتر مـی کند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: در ســال هــای گذشــته موضــوع ارتبــاط میــان مجلــس و مدیریــت شــهری در مســائل مهــم کلانشهر کرج، خــود را بــه وضــوح نشــان داده و معلوم شده است که وجود چنین ارتباطی در تسریع توســعه شــهر نقــش مهمــی دارد. در هر دایره مطالبه گری نمایندگان مجلس در حد ملی است و این می تواند در موضوعاتی همچون تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی تاثیرگذار باشد.

سلیم نژاد با بیان اینکه پیگیــری مشــکلات مرتبــط بــا قطار شهری کرج تنهــا نمونه کوچکــی از ایــن تعامــل اســت، یادآور شد: پروژ های کلان شهر کرج همچون قطار شهری و بزرگراه شمالی نیاز به حمایت نمایندگان دارند و جز با حمایت آنان میسر نمی شود و در این راستا مجلس میتواند در راستای درآمدهای پایدار و تحقق مدیریت یکپارچه شهری طرح های خوبی داشته باشد.

وی در پایان با تبریک روز مجلس به دکتر عسگری و دکتر عباسی نمایندگان شهر در خانه ملت، از آنها به عنوان افرادی انقلابی و دلسوز یاد کرد و ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان بیان کرد: امید است در سایه همدلی و با بهره گیری از ظرفیت پویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کرج بتوانیم در مسیر توسعه پایدار این کلانشهر و رشد شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گام های موثری برداریم.

آخرین اخبار
یادداشت
بیمه ملت
پایگاه خبری شهروندالبرز
پایگاه خبری نوژان نیوز
مؤلف نیوز
پایگاه خبری ویدانیوز