کدخبر: 1202 شنبه، 22 آبان 1400 - 15:52 1202 پرینت خبر

نسخه 7 بندي براي درمان 45 ميليون بيمه شده سازمان تامين اجتماعي

image

نظام ارجاع بايد پيگيري شود چرا كه باعث مي شود هزينه هاي درمان 20 تا 50 درصد كاهش داشته باشد.

به گزارش روشنای راه و به نقل از عصرخبر، از مجموع حدود 70 هزار نفر کارکنان سازمان تامین اجتماعی حدود ۵۰ هزار نفر از کادر درمان هستند و حدود 8 هزار پزشک و 17 هزار نفر کادر پرستاری در نزدیک به 400 بیمارستان و مرکز درمانی سراسر کشور مشغول خدمت به 45 ميليون نفر بيمه شده اين سازمان هستند.فقط نگاهي به اين اعداد بيانگر اهميت درمان در كشور به خصوص در سازمان تامين اجتماعي است.  

 
گويا دكتر میرهاشم موسوی سرپرست سازمان تامين اجتماعي نيز از اين اعداد بي خبر نبوده است چرا كه وي در مراسم معارفه اش گفت:" می‌دانم در تامین اجتماعی چه خبر است، می‌فهمم 43 هزار میلیارد هزینه درمان یعنی چه و ..."موسوی همچنين در حاشيه مراسم معارفه خود هم با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم که باید در اولویت باشد مربوط به حوزه درمان است نشان داد كه وي توجه خاصي به بخش درمان اين تامين اجتماعي دارد و با مسائل آن نيز بيگانه نيست.
 
دو هفته بعد از مراسم معارفه موسوي در سازمان تامين اجتماعي، وي در ديداري با مديران حوزه معاونت درمان اين سازمان ارتقاء و تحول در حوزه درمان تأمین اجتماعی را یکی از اولویت‌های این سازمان ذکر کرد و به صراحت گفت: مهمترین خدمتی که سازمان تامین اجتماعی به جامعه تحت پوشش ارائه می‌دهد و برای همه مردم اهمیت ویژه دارد، حوزه درمان است و باید برنامه‌های این حوزه را بیش از گذشته جلو ببریم و خدمات را ارتقا دهیم.
 
بر اساس قانون تامین اجتماعی، سهم درمان، ۹ بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که ۷ بیست و هفتم آن مربوط به هزینه‌های جاری و ۲ بیست و هفتم مربوط به زمان مستمری‌بگیری است.به نظر مي رسد امسال بيش از 60هزار ميليارد تومان در بخش درمان سازمان تامين اجتماعي هزينه شده و خواهد شد.
 
در خصوص درمان سازمان تامين اجتماعي مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1- براي هر كشور و سازماني نيروي انساني مهمترين سرمايه اش محسوب مي شود. وضعيت تمامي كاركنان درماني شاغل در مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي از جمله هلدينگ درمان اين سازمان وضعيت خوب و مطلوبي نيست و بايد سامان واقعي و عمقي پيدا كند. مديريت و تكريم ارباب رجوع بدون تكريم پرسنل امري شدني نيست و بدون همراهي نيروي انساني نمي توان كارها را پيش برد بنابراين ايجاد انگيزه، شادابي و انرژي مثبت در كاركنان سازمان تامين اجتماعي به خصوص كاركنان درماني اين سازمان رمز ايجاد تحول، عدالت و اعتماد در تامين اجتماعي است كه دكترين مدير عامل سازمان تامين اجتماعي هم است.
 
2- نظام ارجاع بايد پيگيري شود چرا كه باعث مي شود هزينه هاي درمان 20 تا 50 درصد كاهش داشته باشد.
 
3- تدوين و اجراي صحيح گايد لاين ها(راهنماهاي باليني) از طريق ارتباط با نهادهايي مثل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي و بومي سازي آن ها بايد جدي گرفته شود تا تقاضاهاي القايي كاهش داشته باشد ،از منابع استفاده صحيح شود و شاهد ارتقاي كيفي باشيم.
 
4- علاوه بر نيروي انساني بيمارستان ها و مراكز درماني بايد به امكانات و تجهيزات پزشكي نيز در سازمان تامين اجتماعي توجه ويژه اي داشت. البته نظارت موثر بر ميزان و نحوه خريد در اين بخش بسيار ضروري است چرا كه فقط در سال گذشته حدود 2 هزار ميليارد تومان در اين بخش سازمان هزينه شده است.
 
5- مشورت با شركاي اجتماعي وانتصاب مديراني كه مورد رضايت شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي نيز هستند مي تواند رضايت مندي و همراهي بيشتر شركاي اجتماعي تامين اجتماعي را در پيشبرد همه برنامه ها به خصوص برنامه هاي درماني مورد تاكيد مديريت سازمان را محقق كند.
 
6- تفويض اختيار به مديران درماني سازمان تامين اجتماعي متناسب با مسئوليت آنها و همين طور پاسخگو بودن متقابل مديران درمان به مديريت ارشد سازمان تامين اجتماعي.
 
7- توجه به 5 معيار اصلي انقلابی ‌بودن،کارآمد بودن، پاک‌دست بودن، فسادستیز بودن و مردمی بودن در انتصاب مديران بخش درمان سازمان در همه سطوح و نه فقط در مديران ارشد مورد نظر قرار گيرد. نظارت و ارزیابی دقیق و مستمر مديران منصوب شده در دولت مردمي( در همه شاخص ها) در بخش درمان سازمان تامين اجتماعي به صورت دوره اي نيز موضوعي است كه نبايد از آن غافل شد. 
 
بايد ديد ميزان کارآیی و کارآمدی در ماههاي آْينده به حدی خواهد رسيد تا رضایت عمومی حاصل شود چرا كه طبق نظر صريح سرپرست عامل سازمان تامين اجتماعي. شاخص اصلی در اين سازمان کسب رضایت جامعه هدف است که منجر به اعتماد ایجاد می‌شود.
 
منبع: عصرخبر

نویسنده: محمد نوروزی

آخرین اخبار
پایگاه خبری شهروندالبرز
پایگاه خبری نوژان نیوز
مؤلف نیوز
پایگاه خبری ویدانیوز